Beleid & Visie


Prioriteite

Ontdek onze prioriteiten voor '19-'24

Onze 8 prioriteiten

Kwaliteitsvol beleid en

leefbare omgeving

Scholenplan voor de toekomst en

Opdrijven van de rioleringsgraad

Vrije tijd en gemeenschapsvorming en duurzame mobiliteit 

Betaalbaar wonen en

veiligheid verzekeren