actua - lokaal nieuws

Nieuw: kleinschalige dagopvang voor ouderen in Balen

Het OCMW van Balen is in samenwerking met vzw Thuishulp deze maand gestart met een kleinschalige opvang voor ouderen (ook wel CADO genoemd) in de Vaartstraat. In deze CADO (Collectieve Autonome DagOpvang) kunnen een tiental senioren van maandag tot vrijdag overdag terecht voor dagactiviteiten, gezelschap, animatie, een dutje, verzorging, een lekker middagmaal of wat extra aandacht. Een tweetal personeelsleden staan in voor de zorg en begeleiding.

Lees meer...

Nieuwe voorzitters CD&V Balen-Olmen

Op onze nieuwjaarsreceptie van 17 januari mochten we vele vrijwilligers, militanten, geïnteresseerden, leden, mandatarissen en sympathisanten ontmoeten. Graag danken we iedereen voor de talrijke opkomst.

Naar 3-jaarlijkse gewoonte hielden we voorzittersverkiezingen voor de afdeling en haar geledingen (jong CD&V, vrouw & maatschappij en senioren). Met grootste onderscheiding werd elke kandidatuur aanvaard en mogen we onze nieuwe voorzitters aan jullie voorstellen.

Richard Vermeulen: Algemeen voorzitter CD&V Balen-Olmen
Dieter Mols: Voorzitter JONG CD&V Balen-Olmen
Nele Kerkhofs: Voorzitter Vrouw & Maatschappij Balen-Olmen
Carlo Weckx: Voorzitter CD&V Senioren 

Hun mandaat wordt gegeven voor een periode van 3 jaar. Voor deze periode wenst de partij hen veel succes en doorzettingsvermogen. Voor vragen in verband met de partij, lidmaatschap,... mag u hen steeds contacteren.

Goed nieuws voor De Bosmier

De Gemeentelijke Basisschool De Bosmier ontving juist voor de aanvang van de zomervakantie goed nieuws:  zij kreeg een goedkeuring voor haar ingediende Erasmus+aanvraag (=het Europese subsidieprogramma voor onderwijs). 

Vanaf 1 september 2015 werkt De Bosmier gedurende drie schooljaren samen met partnerscholen uit Finland, Griekenland, Ierland, Roemenië en Spanje in het thema: “On a journey with the ARTist”.

Dankzij het project leren de kinderen van zowel de kleuterschool als lagere school over kunst in deze verschillende landen. Bovendien wordt er tijdens het project een internationale week georganiseerd in Spanje en België voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.

Het project wordt in mei 2018 afgesloten met een internationale musical in de Balense Kruierie.

Eerste seniorenweek in het najaar

In de week van 16 tot 20 november zal onze Balense ouderenraad voor het eerst deelnemen aan de seniorenweek.

Van maandag tot vrijdag zal er een ruim aanbod aan activiteiten, lezingen en vormingen zijn op maat van onze senioren. We openen de seniorenweek op maandagmorgen met een gezamenlijk ontbijt. Verder komen sport, (verkeers)veiligheid, gezondheid, ontspanning... aan bod. Op vrijdagnamiddag willen we afsluiten met een muzikale noot, een hapje en een drankje.   

Klik hier voor het volledige programma

Directieambt Gemeentelijke Basisschool Hulsen

Het directieambt van de Gemeentelijke Basisschool Hulsen werd de voorbije maanden tijdelijk ingevuld door Andrea Van Genechten (januari tot Pasen) en Caroline Peeters (Pasen tot zomervakantie), beiden leerkracht in dezelfde school. Ondertussen is een volwaardige examenprocedure afgerond voor het ambt van directeur te Hulsen, waarbij de eerst gerangschikte Karolien Willems vanaf het nieuwe schooljaar aan de slag zal gaan als nieuwe directie. Onze partij wenst Karolien veel succes te wensen in haar nieuwe functie.

Meer informatie i.v.m. de werking van de basisschool vind je op hun website.

Brandweerhervorming

Sedert 1 januari 2015 bestaan de Brandweerhervorminggemeentelijke brandweerkorpsen niet meer. De verschillende brandweerkorpsen van onze regio zijn nu geïntegreerd in de nieuwe brandweerzone “Kempen”. Concreet gaat het over de korpsen van Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo en hun bijhorende beschermingsgebieden.

Deze grote brandweerhervorming is een gevolg van de gasramp van Gellingen. De onderzoeken na deze ramp legden immers een aantal pijnpunten bloot in de gemeentelijke brandweerorganisatie. Door een schaalvergroting zouden mensen en materiaal efficiënter moeten ingezet worden. Niet elke post moet zich nog in alles specialiseren. Specialisaties worden uitgewisseld over de volledige zone. Ook de aankoop van het materieel kan gerationaliseerd worden.

De brandweerzone “Kempen” kan rekenen op een 70 tal beroepsmensen en 330 vrijwilligers.  Via één centrale meldkamer in Geel worden de verschillende posten aangestuurd. Deze meldkamer staat bovendien in verbinding met het hulpcentrum 100 in Antwerpen.

Lees meer...

Weekend van de zorg

Op de site van het OCMW aan de Veststraat werd van 13 tot en met 15 maart het weekend van de zorg gevierd met 3 uitzonderlijke evenementen.

Lees meer...